ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

By |2023-09-28T15:41:32+07:00กันยายน 28th, 2023|สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund:FF) ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

Download File  

By |2023-06-20T10:54:46+07:00มิถุนายน 20th, 2023|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง, สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund:FF) ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley

RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food [...]

By |2022-07-19T14:40:24+07:00กรกฎาคม 19th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley

ทุน Fundamental Fund

 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ FF66 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา งบ 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอ

By |2022-06-24T14:56:53+07:00มิถุนายน 24th, 2022|สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน ทุน Fundamental Fund

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม SF F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม #85919 [...]

By |2022-06-22T10:14:07+07:00มิถุนายน 22nd, 2022|สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา [...]

By |2022-06-22T09:42:26+07:00มิถุนายน 22nd, 2022|สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : Proposal form_Global 2022-ENG-version (final 21-06-2022).docx [...]

By |2022-06-22T09:31:05+07:00มิถุนายน 22nd, 2022|สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)

แนวทางการดำเนินงานในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

   

By |2022-06-15T13:15:28+07:00พฤษภาคม 26th, 2022|ทุนภายนอก, สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน แนวทางการดำเนินงานในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

เรื่องล่าสุด

Go to Top