การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสำรวจเลือกงานที่จะประเมิน 4 งานที่ไม่ซ้ำกับงานในปีก่อน

 

 Download บันทึกข้อตกลงการจ้าง 2567

แผนการดำเนินงาน