ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การนำประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยอย่างมีคุณภาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร. ขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ "การนำประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) [...]

By |2024-06-11T14:05:41+07:00มิถุนายน 11th, 2024|ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การนำประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยอย่างมีคุณภาพ”

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567.  [...]

By |2024-06-11T13:40:16+07:00มิถุนายน 5th, 2024|ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567 . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [...]

By |2024-02-02T09:20:05+07:00กุมภาพันธ์ 2nd, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ" . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน [...]

By |2024-02-02T09:04:39+07:00กุมภาพันธ์ 2nd, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” 

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ [...]

By |2023-04-18T13:53:24+07:00เมษายน 18th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” 

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง”

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2566 ประกาศผลพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 8 [...]

By |2023-04-18T13:50:35+07:00เมษายน 18th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร   "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี [...]

By |2023-02-08T09:20:29+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

By |2022-12-15T12:47:36+07:00ธันวาคม 15th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

By |2021-06-29T11:04:23+07:00มิถุนายน 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ “แนวทางการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

คลิกเพื่อลงทะเบียน

By |2021-05-21T16:37:42+07:00พฤษภาคม 21st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ “แนวทางการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม”
Go to Top