ข่าวประชาสัมพันธ์

Thailand Research Expo 2024

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 Thailand Research Expo 2024 .สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา [...]

By |2024-07-10T13:43:13+07:00กรกฎาคม 10th, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน Thailand Research Expo 2024

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 . โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้ [...]

By |2024-07-04T13:37:35+07:00กรกฎาคม 4th, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568 .ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright [...]

By |2024-07-03T14:52:51+07:00กรกฎาคม 3rd, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6

✨การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “Graduate School Conference 2023”✨ . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ [...]

By |2024-07-03T11:06:32+07:00กรกฎาคม 3rd, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6

ประกาศรับข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ปี 2567) (เปิดรับข้อเสนอโครงการ)         [...]

By |2024-07-03T11:03:31+07:00กรกฎาคม 3rd, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศรับข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

✨สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) [...]

By |2024-06-06T13:57:01+07:00มิถุนายน 6th, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2567 . จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [...]

By |2024-02-08T14:57:11+07:00กุมภาพันธ์ 8th, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567 . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [...]

By |2024-02-02T09:20:05+07:00กุมภาพันธ์ 2nd, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ" . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน [...]

By |2024-02-02T09:04:39+07:00กุมภาพันธ์ 2nd, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”
Go to Top