เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program)

เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ตามกรอบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) [...]

By |2024-02-06T08:31:00+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2024|ทุนภายนอก|ปิดความเห็น บน เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program)

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567

✨ บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2567 [...]

By |2024-01-31T11:24:43+07:00มกราคม 31st, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนภายนอก|ปิดความเห็น บน บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567

(บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) . 📣ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567📣 . [...]

By |2023-05-09T11:59:20+07:00พฤษภาคม 9th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนภายนอก|ปิดความเห็น บน (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แนวทางการดำเนินงานในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

   

By |2022-06-15T13:15:28+07:00พฤษภาคม 26th, 2022|ทุนภายนอก, สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน แนวทางการดำเนินงานในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

  เอกสารเพิ่มเติม   https://drive.google.com/drive/folders/10R58e1LEaf5xOD-w3bmNOHDTD8mfb3Gy

By |2022-03-16T08:19:57+07:00มีนาคม 16th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนภายนอก|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องล่าสุด

Go to Top