✨ บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ✨
.
โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบไฟล์ Word และ PDF ตามฟอร์มของหน่วย บพท. ตามเงื่อนไขที่ประกาศทุนกำหนด
.
🗓️เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 8 ก.พ. 67
👉สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11820