ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Mekong – Lancang Cooperation Special Fund : MLC Special Fund

✨ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Mekong – Lancang Cooperation Special Fund : MLC Special Fund✨
.
ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
.
👉หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี 0886959354 ภายในวันพุธที่ 15 พ.ค. 67

SDGs 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม และ SDGs 9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

By |2024-06-07T13:36:05+07:00พฤษภาคม 13th, 2024|สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Mekong – Lancang Cooperation Special Fund : MLC Special Fund

Share This Content!

Go to Top