✨อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”✨
.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”
พบกับคุณทอย กษิดิศ สตางค์มงคล เจ้าของเพจ DataRockie📈
.
📌ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567

👉ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/zTb1fNqPLvhQcVNW7