วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : Vol. 17 No.1 (January – June 2023)