สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอมเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://researchexporegis.com/