✨RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี 2566 ✨
🍍 สินค้า GI – สินค้าเกษตรประจำถิ่น
🌿 สมุนไพรพื้นบ้าน
🥬 สินค้าเกษตรทางเลือก
🍊 สินค้าเกษตรและนวัตกรรมอาหารบนพื้นฐานเอกลักษณ์ประจำถิ่นและ BCG
🥝 นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
📍 เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565
📍 รายละเอียดเพิ่มเติม  : drive.google