โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

222
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย “บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมได้”
ลงทะเบียนได้ทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfdYHHF…/viewform
สามารถสอบรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่ 196 ถนนพลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 02-561-2445 ต่อ 604, 614 และ 618