อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

6594
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CITI Program
หลักสูตรนานาชาติ NDAT CTN
Protecting Human Research Participants; PHRP course
สถาบันพัฒนาบุคลากรเเห่งอนาคต (ResearchIntegrity)
Thai Mooc – จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course